نویسنده/نویسندگان: محمد احمد پناهی

در صفحه
 • تاریخ در ترانه

  اثر محمد احمد پناهی

  «ترانه شدن» یا مظمون ترانه قرار گرفتن و در ترانه نشستن؛ معادل «افسانه شدن» و انگشت نما شدن، از ابزارهای شگفت مبارزه مردمی است که آفرینندگان آن، مثل بسیاری از گونه‌های هنر عامه، نام و نشانی ندارند و از درون ضرورت‌ها و بایدها و نبایدهای جامعه سر بر می‌کشند.
  در این سرودهای گاه کوتاه و بلندف چهره شخصیت‌ها و مضمون رخدادهای اجتماعی و سیاسی، غالبا متفاوت با آنچه در گزارش‌ها و منابع رسمی آمده، روایت شده است.

   

  68,000  افزودن به سبد خرید
در صفحه