نویسنده/نویسندگان: سید مصطفی بشیری

در صفحه
 • شب‌آویز

  اثر سید مصطفی بشیری

  ای عکس تویی همان شب‌آویز
  طی کرده بهار تا به پاییز
  از قال و مقال بسته منقار
  اینک شدی از سکوت لبریز
  گفتی سخنی که حرف دل بود
  هم شاد سرودی هم غم‌انگیز
  این دفتر شعر یادگار است
  شعری که شده زسینه سرریز

  75,000  افزودن به سبد خرید
در صفحه