نویسنده/نویسندگان: زاهاریا استانکو

در صفحه
  • باد و باران

    اثر زاهاریا استانکو

    باد و باران که در آن، با چیره‌دستی، زندگی مردم رومانی در نیمه اول سده بیستم ترسیم شده است یکی از شاهکارهای زاهاریا استانکو است.اساس این کتاب را پیشامد تاریخی مهمی تشکیل می‌دهد که نقشی جدی در شکل گرفتن رومانی جدید داشته است.

    170,000  افزودن به سبد خرید
در صفحه