انتشارات پژواک فرزان از سال 1390 کار خود را به عنوان ناشر مستقل در زمینه عمومی با مدیریت فرزانه اسبقی آغاز کرد.

هنوز تعداد کتاب‌هایمان کم است. ولی آن‌ها را با هدف خاصی به چاپ رسانده‌ایم.

در انتشارات پژواک فرزان تا به حال کتاب‌هایی با موضوعات زیر وجود داشته است:

  • تألیف و ترجمه کتاب‌های داستان
  • ترجمه کتاب‌های روانشناسی
  • ترجمه کتاب‌های آموزش فلسفه

ارتباط با این انتشارات از طریق سایت رسمی آن، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی گوناگون همیشه مقدور بوده و احترام به مخاطب در صدر دستور کاری این نشر قرار دارد.