دسته: Uncategorized

در صفحه
 • ابر شلوارپوش

  اثر استیو ترافورد

  ابر شلوارپوش
  ما با جریان رود پیش می‌رویم و تمام خرد در راندن این جریان است، نه در کناری نشستن و رانده شدن.
  ما به هنر خام نیاز داریم، به کلمات جدید، نه به جویباری از خیال.
  ما به رودی از حقیقت که لبالب از سوال‌های آنی برای تغییرات فوری است نیاز داریم.

  550,000  افزودن به سبد خرید
در صفحه