دسته: تفسیر ادبی

در صفحه
 • اشاره‌های استاد پرویز شهریاری (گزیده «اشاره»های استاد پرویز شهریاری در مجله «چیستا»)

  ?استاد پرویز شهریاری، گوهری از گوهرهای مردم زحمت‌کش و محروم جهان بود که در زمانه خروش برای آزادی و عدالت اجتماعی، از میان آلام و دردها برخاست و تابیدن گرفت؛

  ?آرشی بود از آرش‌های جهان، که در دامن پر مهر مردم فرودست بالید تا افق‌های جهان را با تیر ترکش دانش و فرهیختگی خود، گسترده‌تر کند.

  ?پرویز شهریاری، تداوم‌دهنده راه دانشوران و فرهیختگان ایرانی بود که در دشوارترین و تیره‌ترین دوره‌های پادشاهان، خلفا، خان‌ها و سوداگران تبه‌کار، فضیلت انسان ایرانی را پاس داشت و سهم خود را در بنای تمدن و مدنیت بشری ایفا کرد. شاید گوته، شاعر بزرگ جهان، در توصیف چنین انسان‌هایی است که گفته است: «انسان در جست‌وجو و تلاش جاودانه‌اش در راه حقیقت، زیبا و بزرگ است.»

  4,200,000 ریال افزودن به سبد خریدQuick View
 • جانب عدالت را نگه دار

  اثر خسرو باقری

  کتاب جانب عدالت را نگه دار، کتابی است که تعدادی از آثار نویسندگان ایران و جهان را از منظر
  .جامعه‌شناسی اجتماعی و زبان‌شناسی ادبی نقد کرده و نگارنده کوشیده است با بررسی و نقد آثار، بر مسؤولیت وو تعهد آثار ادبی تاکید ورزد

  3,500,000 ریال افزودن به سبد خریدQuick View
در صفحه