نویسنده/نویسندگان: خسرو باقری

در صفحه
 • چیستا راوی سی سال تاریخ تحولات تاریخ ایران

  اثر خسرو باقری

  ? چیستا راوی سی سال تاریخ تحولات ایران

  ?نخستین شماره مجله چیستا، در شهریور 1360 منتشر شد و آخرین شماره آن تاریخ بهمن و اسفند 1390 را بر خود دارد. به این ترتیب چیستا نزدیک به سی سال، غیر از فاصله زمانی تیرماه 1362 تا شهریور 1364، رویدادهای مهم ایران و جهان را بازتاب داد.

  ?چیستا در تمام این سال‌ها کوشید با نشر مقاله‌های نویسندگان، پژوهندگان و مترجمان خردمند و استوار، بر اندیشه‌های مدافع انسان زحمت‌کش، ریشه مشکلات و دشواری‌های جامعه ایران را بیابد و راه‌حل‌هایی مبتنی بر حفظ استقلال، رعایت عدالت اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی و فردی و دوستی ملت‌های جهان، ارائه کند.

  ?در همین حال، چیستا با انتشار آثار ادبی و هنری مترقی ایران و جهان تلاش ورزید تا انگیزه مردمان این سرزمین را برای پیشرفت و برقراری عدالت و آزادی، تواناتر و نیرومندتر کند و روح سلحشوری، انسان‌دوستی، دانشوری، هنرپروری، صلح‌دوستی و حفظ محیط زیست را در آنان زنده و پویا نگاه دارد و پرورش دهد.

  3,400,000 ریال افزودن به سبد خریدQuick View
 • جانب عدالت را نگه دار

  اثر خسرو باقری

  کتاب جانب عدالت را نگه دار، کتابی است که تعدادی از آثار نویسندگان ایران و جهان را از منظر
  .جامعه‌شناسی اجتماعی و زبان‌شناسی ادبی نقد کرده و نگارنده کوشیده است با بررسی و نقد آثار، بر مسؤولیت وو تعهد آثار ادبی تاکید ورزد

  3,500,000 ریال افزودن به سبد خریدQuick View
در صفحه