شابک دوره: 978-964-8727-13-5

در صفحه
  • ایران در جنگ بزرگ

    اثر احمد علی سپهر

    ایران در جنگ بزرگ به وقایع جنگ بزرگ اول جهانی درفاصبه سال های 1914-1918 در ایران می پردازد. وقایعی که ایران در جنگ بزرگ متحمل آن شد بسیار سخت و مشکلات بسیاری را برای ایرانیان به همراه داشت. کشور به دلیل حضور بیگانگان از همه طرف مورد هجمه قرار گرفت و این در حالی بود که ایران در جنگ بزرگ، خود را بی طرف اعلام کرده بود…

    295,000  اطلاعات بیشتر
در صفحه