سال نشر: 1384

در صفحه
 • تاریخ در ترانه

  اثر محمد احمد پناهی

  «ترانه شدن» یا مظمون ترانه قرار گرفتن و در ترانه نشستن؛ معادل «افسانه شدن» و انگشت نما شدن، از ابزارهای شگفت مبارزه مردمی است که آفرینندگان آن، مثل بسیاری از گونه‌های هنر عامه، نام و نشانی ندارند و از درون ضرورت‌ها و بایدها و نبایدهای جامعه سر بر می‌کشند.
  در این سرودهای گاه کوتاه و بلندف چهره شخصیت‌ها و مضمون رخدادهای اجتماعی و سیاسی، غالبا متفاوت با آنچه در گزارش‌ها و منابع رسمی آمده، روایت شده است.

   

  68,000  افزودن به سبد خرید
 • شما در این خانه حقی ندارید

  پاسخ به نجمی علوی و کتاب ما در این خانه حقی داریم

  اثر دکتر پرویز رجبی

  شما در این خانه حقی ندارید چون پاسخی خصوصی نیست و گوشه‌ای است از حقایق مربوط به واقعه 21 آذر 1325 در آذربایجان. پرونده این واقعه هنوز باز است؛ برخی از برگ‌های آن خوانا هستند، برخی به تصادف یا به عمد مخدوش شده‌اند و بعضی دیگر از میان رفته‌اند و شاید هرگز نشانی از آن‌ها به دست نیاید. نوشته نجمی علوی مربوط می‎شود به برگ‌های مخدوش این پرونده!

  19,000  افزودن به سبد خرید
 • معرفی اسب ترکمن در ایران

  اثر علی گلشن

  برنامه کتاب کوچکی که در دست داریم، معرفی اسب ترکمن در ایران است، که علی گلشن به خوبی از عهده آن برآمده است.

  35,000  افزودن به سبد خرید
در صفحه