نویسنده/نویسندگان: مك كال

در صفحه
 • دگرگونه انديشي

  اثر مك كال

  کتاب «دگرگونه اندیشی»، نتيجهْ طرحی است که كاترين مك كال در سال ۱۹۸۴ در امريكا در فلسفه برای كودكان پياده كرد.

  اين طرح عبارت بود از يكسال كار با كودكان ۵ ساله طبق روش كندو كاو فلسفی. گفت و گویی يك ساعت و نيم از این طرح ضبط شد كه بخش‌هایی از اين گفت و گو را درفصل های دوم و سوم کتاب آورده است. هدف وی از آوردن نمونه هایی از این گفت و گوها نشان دادن توانایی کودکان در فلسفه ورزی و فلسفی فكر كردن است، كودكان در نتیجه یادگیری این روش و مهارت های مربوط به آن می توانند در زندگی شخصی و در تعامل با جامعه و حتی جهان بهتر و توانمندتر فکر و عمل کنند.

  کودکانی که مطابق روش انجمن کندوکاو فلسفی تمرين كرده‌ اند، از دانشجويان دانشگاه كه به درس فلسفه گوش داده و نتيجه تفكر فلسفی ديگری را آموخته‌ بودند، بهتر فلسفی می انديشند.

  2,800,000 ریال افزودن به سبد خریدQuick View
در صفحه