دسته: تفسیر ادبی

در صفحه
  • جانب عدالت را نگه دار

    اثر خسرو باقری

    کتاب جانب عدالت را نگه دار، کتابی است که تعدادی از آثار نویسندگان ایران و جهان را از منظر
    .جامعه‌شناسی اجتماعی و زبان‌شناسی ادبی نقد کرده و نگارنده کوشیده است با بررسی و نقد آثار، بر مسؤولیت وو تعهد آثار ادبی تاکید ورزد

    480,000  افزودن به سبد خرید
در صفحه