خانمي از سارايوو

تصویر روی جلد خانمی از سارایوو

هنگامی كه سخن از حكایت‌‌هایی كه گذشته را بیان می‌كند در میان است، باید یادآوری كنیم كه دیدگاه‌هایی وجود دارند كه بنا بر آن‌ها پرداختن به گذشته یعنی نادیده گرفتن حال و پشت كردن به حیات است. فكر می‌كنم كه … Continued

اوستا دانشنامه‌‌ي ايران باستان

تازه‌ترین ترجمه‌ی اوستا با عنوان «اوستا دانشنامه‌ی ایران باستان» با سخنرانی موبد پدرام سروش‌پور، مهرانگیز شهزادی، ویدا دهقانیان و احمد نوری نویسنده‌ی کتاب، در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. موبد پدرام سروش‌پور در بخشی از سخنانش با اشاره به … Continued