اوستا دانشنامه‌‌ي ايران باستان

تازه‌ترین ترجمه‌ی اوستا با عنوان «اوستا دانشنامه‌ی ایران باستان» با سخنرانی موبد پدرام سروش‌پور، مهرانگیز شهزادی، ویدا دهقانیان و احمد نوری نویسنده‌ی کتاب، در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

موبد پدرام سروش‌پور در بخشی از سخنانش با اشاره به این‌که کتاب اوستا نزد زرتشتیان ارزش بسیار والایی دارد گفت: مجموعه سرودهای اشوزرتشت اسپنتمان به نام «گات‌ها» در درون و در دل اوستا جای دارد و به باور زرتشتیان به راستی اوستا این مجموعه سرودها را در درازای تاریخ نگاه‌داشته است تا جایی‌که امروز به دست ما رسیده است. گذشته از این اوستا یکی از کهن‌ترین نوشته‌های ایران باستان و نماد فرهنگ ایرانی است.
وی افزود: شماری از زرتشتیان بر این باور هستند که ما تنها باید به گات‌ها بازگردیم اما به باور من اوستا برآیند اندیشه‌ها وتجربه‌های چندهزارساله‌ی نیاکان ما است که در دل این کتاب برای ما به یادگار مانده است. اوستا نمایان‌گر راهی است که زرتشت به ما نشان داده است. پیامبری که خود را نخستین آموزگار و نه واپسین پیامبر خواند و آرزو داشت سوشیانت‌هایی(ناجیانی) در درازای زمان برآیند و پس از او این راه را ادامه دهند.

وی هم‌چنین گفت: اوستا هویت و چکیده‌ی ‌فرهنگ چندهزار ساله‌ی ایرانیان است و پرداختن به این هویت و زنده کردن آن از نیازهای امروز هازمان(:جامعه) ایرانی است. ما باید با تکیه بر آگاهی این دانشنامه‌ی نیاکانی خود را نگاه داشته، بشناسیم و درک کنیم و در دسترس آیندگان قرار دهیم.

ویدا دهقانیان، مدیرمسوول نشر «آرتامیس» از اوستا نه تنها به عنوان کهن‌ترین نوشته‌ی ایرانیان بلکه کهن‌ترین کتاب جهان یاد کرد و گفت: کتاب«اوستا دانشنامه‌ی ایران باستان» نوشته‌ی احمد نوری، کامل‌ترین متن اوستا در یک پوشینه(:جلد) است که تا کنون به چاپ رسیده است و دارای ویرایشی ادبی و نوشتاری در خور فهم ، ساده و روان است. وی آرمان چاپ این تازه‌ترین برگردان اوستا را بهره‌مندی همگان از این یادمان کهن دینی و فرهنگی عنوان کرد.

احمد نوری، نویسنده کتاب«اوستا دانشنامه‌ی ایران باستان» از آشنایی با موبد رستم شهزادی در سن نوجوانی و پذیرفته شدن از سوی وی به شاگردی، آموختن و آشنایی با فرهنگ ایران باستان سخن گفت. وی افزود: با آموزش‌ها و تشویق استاد موبد رستم شهزادی پژوهش‌های خود را در زمینه‌ی ایران باستان آغاز کردم و گفتارها(:مقاله‌ها) و کتاب‌هایی در این زمینه به‌ویژه شناخت بخش‌هایی از اوستا به نگارش درآوردم و این پژوهش‌ها همچنان ادامه دارد. این پژوهشگر حوزه‎ی متون ایران باستان درباره‌ی چاپ تازه‌ترین کتاب خود گفت: با توجه به مجموعه پژوهش‌ها، گزارش‌ها، گفتارها و کتاب‌های چاپ شده از من پیرامون متون اوستایی، به پیشنهاد همسرم ویدا دهقانیان به گردآوری کامل اوستا روی آوردم. پس از چهار سال تلاش در این زمینه، کتاب «اوستا دانشنامه‌ی ایران باستان» که دربردارنده‌ی متون کامل اوستایی است و به زبان روان و گویا ترجمه و بازنویسی شده است هم‌اکنون در دسترس دوست‌داران فرهنگ و ادب ایران زمین قرار گرفته است.

مهرانگیز شهزادی دیگر سخنران این نشست با اشاره به وفاداری، همدلی، مهربانی و قدرشناسی احمد نوری و نزدیکی او به موبد رستم شهزادی و قدرشناسی وی به استاد خود چه در زمان زندگی و چه پس از درگذشت موبد رستم شهزادی از کوشش او برای گردآوری کتاب««اوستا دانشنامه‌ی ایران باستان» سپاسداری کرد.

رونمایی از کتاب «اوستا دانشنامه‌ی ایران باستان» که از سوی انتشارات «آرتامیس» و «پژواک فرزان» به چاپ رسیده است چهارشنبه، سوم خوردادماه 1396 خورشیدی، ساعت 18 با باشندگی شماری از دوست‌داران فرهنگ ایران زمین در سالن حافظ، خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

اوستا دانشنامه ایران باستان

دیدگاهتان را بنویسید

*
*